OKO%20Front%20view%20in%20context_edited

Onze producten 

Empowerment van mensen

Planten zijn de meest betrouwbare bron van informatie. Ze liegen immers nooit over hun eigen gezondheid. Telers moeten hun planten leren te ontcijferen en daarom lopen ze voortdurend door hun broeikas en onderzoeken ze hun planten elke dag. 

 

Op dat snijvlak innoveren wij, door gereedschap en platformen te bouwen die de kennis van meester-telers en gewasspecialisten voorbij de grenzen van tijd en geografie brengen.

 

Wij vergroten de aanwezigheid van telers op hun vakgebied en bieden hen de mogelijkheid om aan de hand van diepe biologie hun intuïtie te bevestigen. We stellen mensen in staat om meer te doen en meer bruikbare kennis en waardevolle inzichten te genereren dan ze op het ogenblik doen.

 

Wij verzorgen repetitieve taken, zodat de telers zich kunnen concentreren op meer cognitieve activiteiten en het kweken van hun planten. 

IMP in een gesloten circuit

Geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) is een van de voornaamste aspecten van broeikasproductie. Ons systeem waarschuwt u in real time voor plagen en ziekterisico's en geeft u tevens een projectie van de verspreidingsrichting, mocht u geen maatregelen nemen.

Gewaswerkzaamheden

Arbeidsloon is de duurste kostenpost van elke broeikas. Daarom kiezen veel bedrijven voor stukloon in plaats van uurloon. Het is belangrijk om de kwaliteit van de gewaswerkzaamheden te kunnen beoordelen. Ecoation biedt verschillende manieren om die werkzaamheden te beoordelen.

Opbrengstbeheer

Ons platform telt elke vrucht en beoordeelt en categoriseert de kleur. Naast het klimaat is het tellen van de vruchten het belangrijkste gegevenspunt waarmee telers hun voorspellingen kunnen verbeteren. Ons systeem detecteert bovendien vruchten die op de grond zijn gevallen, om telers te helpen hun afval tot een minimum te beperken.

Klimaatonregelmatigheden

Ecoation biedt 's werelds eerste ruimtelijke monitoring van klimaat- en milieuvoorwaarden op elke vierkante meter van een broeikas. Een consistent klimaat is immers van fundamenteel belang voor een betrouwbare groei en opbrengst.

Virtuele wandeling

In grote broeikassen is het onmogelijk voor de meester-telers om elke installatie persoonlijk te bezoeken. En bij een uitbraak van het bronsvlekkenvirus en andere besmettelijke ziekten kunnen zelfs de adviseurs niet meer vrij rondlopen. Met de Virtuele Wandeling ziet u uw gewassen op uw computer en blijft u in contact met uw planten.

SnyOps & THEMIS

Dankzij het SynOps-omroepnetwerk kan THEMIS als supercomputer op de boerderij fungeren. Het resultaat is een tweezijdig communicatieportal, bijna in real time, tussen de telers en het OKO-platform: uw ogen op het terrein.

Hulpgids

Restricties voor bezoeken van derden zijn nu een normale praktijk geworden in de meeste broeikassen overal ter wereld. Reizen van adviseurs zijn niet goedkoop en het is dus niet vreemd dat hun bezoeken enigszins moeten worden beperkt. De hulpgids brengt de adviseur in contact met de gewassen en de broeikasactiviteiten zonder de gezondheid van planten of mensen in gevaar te brengen.

KENNIS

Waar de overige delen van ons platform informatie verschaffen over “wat” er in de broeikas gebeurt, biedt KENNIS inzicht in de vraag “waarom” dat gebeurt en “Wat u eraan kunt doen”.

Shen_002.jpg

"Ik ben echt blij met de risicokaarten van Ecoation, want ze helpen ons team beter te focussen. De risicokaarten van Ecoation maken het dagelijkse verkennende werk in de broeikas efficiënter."

Stella Shen, IPM Manager

 Jem Farms

TM

OKO

OKO Immersive

Digitaal pakket plus camera's en milieusensoren waarmee u en uw adviseurs op afstand uw gewassen kunnen volgen.

Alle elementen van OKO Digital, plus:

 • Virtuele wandeling door broeikas, met dashboards en opdrachten voor de gewasadviseurs

 • Toezicht op afstand, toewijzing van opdrachten en managementdashboard

 • Automatische beoordeling van de oogst: telling van vruchten, kleurherkenning en trends in pluklijnen

 • Automatische telling van aantallen, telling van stengels, gewasdichtheid en kwaliteitsbeoordeling van de gewaswerkzaamheden

 • Meting van T, RV%, C02 en lichtniveau per vierkante meter en berekening van klimaatparameters

Interactieve LCD, computer, encoder, RFID-lezer, helling- en hoogtemeter, zelfstandige accu en lader, zodat alle waarnemingen kunnen worden gedigitaliseerd.

 • Adviesportal met hulpgids en tweezijdige communicatie

 • Locatiegerichte live waarschuwingen voor IPM-risicoprojectie en druk als gevolg van problemen

 • Locatiegerichte live waarschuwingen voor opdrachten, gewaswerkzaamheden en onderhoudsproblemen

 • Automatische en personaliseerbare dagelijkse verslagen met problemen, lijsten met opdrachten en risicokaarten

 • Interactieve digitale kaart van broeikassen met navigatie- en annotatietoolkits

 • Historische verslagen, afdrukbare kaarten en vergelijkingen tussen locaties

 • Vastlegging van rendementstrends, oogst- en productiegegevens, kwaliteit van gewaswerkzaamheden en registratie

 • Vastlegging van onderhoudsproblemen en geautomatiseerde evaluatie van het tracé van de leiding

 • Vastlegging van de dynamiek van plagen, ziektes en biologische populaties en van behandelingen met pesticide

 • Geo-Aware: Automatische detectie per vierkante meter van vakken, rijen, staken en locaties

OKO Digital

OKO Proactive

Immersive-pakket, plus een plantgezondheidssensor die onregelmatigheden in de gezondheid van de gewassen in een vroeg stadium kan meten.

Alle elementen van OKO Immersive, plus:

 • Automatische beoordeling van de gewasgezondheid en detectie van onregelmatigheden

 • Herkenning van patronen, leeroverdracht en vroegtijdige melding van gezondheidsproblemen

 • Door AI aangedreven projecties, analytics, aanbevelingen en dynamische KPI's

 • Premiumverslagen, analytics en integratie van derden

 • Tracker van hotspots in broeikassen en vergelijkende seizoensverslagen

Daniel_002.jpg

"Ik waardeer OKO omdat het gewoon de logische oplossing is vergeleken met andere apps. OKO versterkt hoe ik het gewas zie. En dat betekent minder werk voor sterkere data."

Daniel Bateson, IPM Scout

West Coast Vegetables

The Connected Greenhouse

Build the bundle that works for your needs

Blake_006.jpg

"Met de Ecoation-verslagen kunnen we tijdig onregelmatigheden in de broeikas zien, zodat het gemakkelijker wordt om op het juiste moment beslissingen te nemen om uitbraken en gewasverliezen te vermijden."

Blake Fischer, Head Grower

Jem Farms

OKO in actie 

OKO Close-up in context.jpg

TM

IRIS ScoutRobot

Beschikbaar in 2021 

IRIS ScoutRobot is het ultieme hulpmiddel voor gewasmonitoring, dat het beheer van uw broeikassen naar een hoger niveau brengt. De volledig autonome, rijverschuivende verkenningsrobot kan uw hele broeikas dag en nacht voor u monitoren, zodat u een ongekend inzicht krijgt in uw gewassen en uw activiteiten.

 

IRIS won in 2018 de Innovation award op de GreenTech Expo in Amsterdam en wordt momenteel getest in Nederland en Canada.

IRIS wordt in 2021 op de markt gebracht.

TM

IRIS

Meet IRIS!

© Ecoation Innovative Solutions Inc. 2020

 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon