Our Values

De Zorgeed 

Wij zweren om, naar ons beste oordeel en vermogen, een positief verschil te zullen maken in het leven van onze klanten en hen een tastbare, meetbare waarde te zullen bieden. Als we hier niet in slagen, proberen we het opnieuw. Wij rusten niet voordat we aan de verwachtingen van onze klanten tegemoet zijn gekomen en ze mogelijk zelfs hebben overtroffen.

Samen winnen we. 

Synergie

We zijn een krachtig, vibrerend orgaan en ons levensbloed zijn onze collectieve energie, onze kennis en onze bijdragen aan één en hetzelfde doel.

Wij bereiken geweldige dingen als een team en brengen het beste in elkaar naar boven op onze collectieve reis naar succes. 

Samen winnen we. 

Burgerschap van de aarde 

 Wij streven met passie naar een schonere toekomst en voedsel voor iedereen. Daarom willen we voedselfabrikanten helpen de mensheid te helpen.

We hebben een diep respect voor landbouwers en telers en gebruiken onze technologie om hen sterker te maken in hun eervolle streven om de wereld te voeden.

Samen winnen we. 

Eigenaarschap

Wij werken, handelen en denken als eigenaars. We nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van onze verbintenissen. In al wat we doen en in al onze collectieve vooruitgang streven we naar succes. Ecoation is van ons allemaal.

Samen winnen we. 

SISU zit in ons DNA:

Onze innerlijke kracht en ons doorzettingsvermogen helpen ons onmogelijke taken tot een goed einde te brengen en hopeloze uitdagingen aan te gaan. We zetten voortdurend onzekerheid om in kennis en verleggen de grenzen van ons kunnen als een team.

Samen winnen we. 

Realistische dromers:

We laten onze verbeeldingskracht de vrije loop en dromen van een betere wereld vol mogelijkheden, maar onze beslissingen zijn niettemin gebaseerd op tastbare data. We meten de effectiviteit van onze plannen aan de hand van kwantificeerbare uitkomsten en parameters. We houden elkaar eerlijk. 

Samen winnen we. 

Sterker door diversiteit:

We ontlenen onze kracht aan onze diversiteit. We verwelkomen, respecteren en waarderen mensen uit alle achtergronden en alle lagen van de bevolking. We geven om authenticiteit en inzet voor onze visie en waarden, ongeacht de plaats die je volgens jezelf inneemt in het mooie spectrum van het leven. Wij koesteren onze verschillen terwijl we ons naar eenzelfde doel bewegen.

Samen winnen we. 

© Ecoation Innovative Solutions Inc. 2020

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon